Pervez Musharraf, 2 months
BJP lashes out at Musharraf for backing Lashkar-e-Taiba